Čištění studní - Studny slánsko

Čištění, údržba a rekonstrukce kopaných studní

Před čištěním                               Po vyčištění

Před čištěním Po vyčištění

Před čištěním                               Po vyčištění

Před čištěním Po vyčištění

Před čištěním                               Po vyčištění

Před čištěním Po vyčištění

Před rekonstrukcí Studny Slánsko Studny Slánsko

Studny Slánsko Studny Slánsko Studny Slánsko

před rekonstrukcí Studny Slánsko po rekonstrukci

Před rekonstrukcí Studny Slánsko po rekonstrukci