Čištění studní - naše služby

Naše služby:

Čištění kopaných studní

 • Očištění vnitřního pláště studny vysokotlakou myčkou
 • Odčerpání veškeré vody
 • Odstranění sedimentu ze dna studny
 • Vyspárování skruží proti vnikání povrchové vody
 • Desinfekce studny

Opravy

 • Výměna poškozených skruží
 • Přidání horní skruže
 • Výměna zákrytové desky

Čerpadla

 • Opravy a montáž ručních pump
 • Výměna stávajících čerpadel
 • Dodávka a montáž ponorných čerpadel

Čerpací zkoušky

 • Vydatnost studny
 • Sledování ovlivnění hladiny vody okolních studní
 • Protokol o čerpací zkoušce

Rozbory vody

 • Kompletní rozbor pitné vody dle vyhl. 252/2004 sb.
 • Mikrobiologický rozbor
 • Chemický rozbor
 • Ceny od 1100,-Kč